Kisah Syech Ibrahim bin Adham: Ujian Hati Jauh Lebih Berat Daripada Ujian Fisik