Syech Ma’ruf Al Karkhi dan Maimun Sang Waliyullah Yang Mastur.